у редакції від 01.11.2021 року

Ця Політика конфіденційності визначає загальні умови обробки та захисту персональних даних Користувачів, які збираються у процесі отримання ними послуг Виконавцем та використання Сайту. Політика конфіденційності складена згідно Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» і визначає порядок обробки персональних даних і міри забезпечення безпеки персональних даних.

1. Загальні положення

1.1. Ця політика конфіденційності та захисту персональних даних визначає порядок одержання, зберігання, обробки й використання інформації, що була отримана в процесі використання сайту: http://olyachubata.com.

1.2. Перед заповненням спеціальної форми на Сайті та (або) здійсненням оплати послуг Виконавцем Користувач зобов'язаний ознайомитися з положеннями цієї Політики конфіденційності та надати свою однозначну згоду на обробку своїх персональних даних.

1.3. Згода користувача на обробку його персональних даних надається в електронній формі шляхом проставлення позначки навпроти відповідного пункту при заповненні спеціальної форми на Сайті або шляхом оплати послуг Виконавця. Згода користувача на обробку його персональних даних може виражатися у конклюдентних діях, зокрема у продовженні використання Сайту після того, як Користувач мав ознайомитися з цією Політикою конфіденційності.

1.4. Користувач повинен негайно припинити використання Сайту, якщо він не погоджується з умовами цієї Політики конфіденційності.

1.5. Власником та розпорядником персональних даних відповідно до цієї Політики конфіденційності є фізична особа-підприємець Іванова Ірина Андріївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3471311343).

2. Визначення понять

2.1. Терміни та поняття, що використовуються в цій Політиці конфіденційності, вживаються в наступних значеннях:

Сайт - сукупність даних (текстів, графічних та дизайнерських елементів, фото, відео та інших результатів інтелектуальної діяльності, комп'ютерних програм), які пов'язані між собою, що містяться в інформаційній системі, та забезпечують доступність цієї інформації для кінцевих споживачів та розміщуються за адресою: http://olyachubata.com

Користувач – фізична особа, яка використовує Сайт.

Виконавець – фізична особа-підприємець Іванова Ірина Андріївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3471311343), яка є власником та розпорядником персональних даних Користувачів.

2.2. Заголовки цієї Політики конфіденційності наводяться тільки для зручності і не впливають на тлумачення пунктів Політики конфіденційності.

2.3. Якщо у цій Політиці конфіденційності використовуються терміни та поняття не визначені цим розділом Політики конфіденційності, то тлумачення такого терміна чи поняття відбувається відповідно до тексту цієї Політики. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна чи поняття, необхідно тлумачити це поняття, виходячи з правил розуміння таких термінів та понять у мережі інтернет.

3. Дані, які можуть зберігатися

Збору, зберіганню та використанню підлягають наступні типи персональних даних:

3.1. Інформація про комп'ютер Користувача, включаючи IP-адресу, географічне розташування, тип і версію браузера та операційну систему;

3.2. Інформація про відвідування Користувача та використання Сайту, включаючи реферальні джерела, протяжність візитів, переглянуті сторінки та шляхи навігації по Сайту;

3.3. Інформація про адресу електронної пошти Користувача, яку він використав для реєстрації на Сайті;

3.4. Інформація, яку Користувач ввів під час створення профілю на Сайті – наприклад, ім'я, зображення у вашому профілі, стать, дата народження, сімейний статус, хобі та інтереси, освіта та місце роботи;

3.5. Інформація, така, як ім'я та адреса електронної пошти Користувача, які було вказано и під час оформлення підписок на поштові повідомлення та/або розсилки;

3.6. Інформація, яку Користувач ввід під час використання сервісів Сайту;

3.7. Інформація, яка генерується при використанні Сайту, включаючи інформацію про час, частоту та умови його використання;

3.8. Інформація стосовно будь-яких покупок Користувача, використаних сервісів або транзакцій, які було проведено через Сайт, включаючи ім'я, адресу, номер телефону, адресу електронної поштової скриньки та інформацію про кредитну карту Користувача;

3.9. Інформація, яку Користувач розмістив на Сайті з метою публікації її в Інтернеті, включаючи ім'я користувача, зображення профілю та зміст публікації;

3.10. Інформація, що міститься в будь-яких повідомленнях, які Користувач надсилав Виконавцю електронною поштою або через Сайт, включаючи зміст повідомлення та мета дані;

3.11. Будь-яка інша персональна інформація, яку Користувач надіслав Виконавцю.

Перед тим, як розкрити для Виконавця персональну інформацію третьої особи, Користувач має отримати згоду цієї особи як на розкриття, так і на обробку цієї інформації у відповідності до даних правил.

4. Використання персональної інформації Користувача

4.1. Персональна інформація, яку Користувач передає Виконавцю через Сайт, буде використовуватись для цілей, зазначених у цих правилах або на відповідних сторінках веб-сайту. Виконавець може використовувати персональну інформацію Користувача у таких цілях:

4.1.1. адміністрування Сайту та бізнесу;

4.1.2. персоналізація Сайту для Користувача;

4.1.3. надання Користувачу можливості користуватися сервісами, доступними на Сайті;

4.1.4. надсилання Користувачу товарів, придбаних через Сайт;

4.1.5. надання Користувачу послуг, придбаних через Сайт;

4.1.6. надсилання Користувачу повідомлень, рахунків та нагадувань про сплату та отримання платежів;

4.1.7. надсилання Користувачу немаркетингових комерційних повідомлень;

4.1.8. надсилання Користувачу електронною поштою повідомлень, які Користувач спеціально запросив;

4.1.9. надсилання Користувачу електронної розсилки, якщо він її замовив (можливо у будь-який момент повідомити Виконавцю про відсутність бажання отримувати електронні розсилки від Виконавця);

4.1.10. надання стороннім компаніям статистичної інформації про користувачів Сайту (проте ці сторонні компанії не матимуть змоги ідентифікувати жодного окремого користувача з цих даних);

4.1.11. обробка запитів та скарг, зроблених Користувачем або на Користувача, які стосуються Сайту;

4.1.12. з метою забезпечення безпеки Сайту та попередження шахрайства;

4.1.13. з метою перевірки відповідності умовам та правилам, що регламентують використання Сайту (включаючи моніторинг приватних повідомлень, надісланих через сервіс приватних повідомлень Сайту); та

4.1.14. у інших цілях.

4.2. Виконавець не здійснює збір та обробку платіжних даних Користувача. Такий збір та обробка здійснюється відповідно до внутрішніх документів платіжної системи-партнера та (або) банку-партнера.

Виконавець залишає за собою право періодично вносити зміни та поправки в ці правила, та публікувати їх нову редакцію на Сайті. Користувач повинен періодично перевіряти цю веб-сторінку, щоб пересвідчитись, що розуміє зміст змін, внесених до цих правил. Виконавець також може проінформувати Користувачів про внесення змін до цих правил шляхом надсилання електронної пошти або через систему передачі приватних повідомлень Сайту.

5. Права Користувача

5.1. Користувач має право:

5.1.1. знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника або розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення про отримання зазначеної інформації уповноваженим їм особам, крім випадків, встановлених законом;

5.1.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

5.1.3. на доступ до своїх персональних даних;

5.1.4. одержувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5.1.5. пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

5.1.6. пред'являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;

5.1.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять гідність та ділову репутацію фізичної особи;

5.1.8. звертатися зі скаргами на опрацювання своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

5.1.9. застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства щодо захисту персональних даних;

5.1.10. вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;

5.1.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

5.1.12. знати механізм автоматичного оброблення персональних даних.

5.2. Користувач, який має намір реалізувати свої права, передбачені пунктом 5.1 цієї Політики конфіденційності, надсилає свою вимогу на адресу електронної пошти: info@olyachubata.com. Така вимога розглядається Виконавцем протягом 10 днів із моменту отримання.

6. Інші положення

6.1. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати умови цієї Політики конфіденційності, не повідомляючи про це Користувача. Зміни до Політики конфіденційності набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті.

6.2. Якщо будь-яке з цих Правил буде визнано будь-яким компетентним державним органом України недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших умов цих Правил, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.

6.3. Вирішення спорів, що виникають між Сторонами щодо виконання цих Правил, здійснюється шляхом переговорів.

6.4. Суперечки між Сторонами, неврегульовані Сторонами шляхом переговорів, вирішуються компетентним судом України у порядку, передбаченому процесуальним законодавством України.

6.5. Сайт використовує файли-cookies. Cookie — це файл, що містить ідентифікатор (стрічку, яка складається з літер та цифр), і який надсилається веб-сервером до веб-браузеру, та зберігається браузером. В подальшому, ідентифікатор надсилається назад на сервер кожного разу, коли браузер запитує веб-сторінку з серверу. Файли-cookies можуть бути або «постійними» або «сеансові»: постійні будуть зберігатися браузером та будуть придатними до завершення терміну дії, якщо тільки не будуть видалені користувачем завчасно; «сеансові» навпаки – будуть видалятися після завершення сеансу роботи з сайтом або після закриття браузера. Файли-cookies зазвичай не містять жодної інформації, яка ідентифікує особу Користувача. Проте, персональна інформація Користувача, яку отримує Виконавець, може бути пов'язана з інформацією, що зберігається та отримана від файлів-cookies.

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП Іванова Ірина Андріївна
Місцезнаходження:
23100, Вінницька обл., м.Жмеринка, вул. Космонавтів, буд. 190
e-mail: info@olyachubata.com
РНОКПП: 3471311343
АТ "Універсал банк"
IBAN:UA533220010000026000310027046
МФО 32200
Політика конфіденційності
Made on
Tilda